Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року icon

Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року
НазваниеЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року
Дата конвертации05.02.2013
Размер64.38 Kb.
ТипЗвіт
источник
ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ

КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені В.Н. КАРАЗІНА за перше півріччя 2010 року


І. Перелік тематик науково-дослідних робіт бюджетного та позабюджетного фінансування.

- НДР бюджетного фінансування:

 1. «Обґрунтувати обсяги надання медичних послуг дитячому населенню сільської місцевості лікарем загальної практики / сімейної медицини». Строк виконання 2008-2010 рр.

 2. «Розробити технологію попередження формування та прогресування остеоартрозу на тлі запальних та диспластичних уражень суглобів у підлітків». Строк виконання 2008-2010 рр.

- НДР позабюджетного фінансування - немає.

II. Творче співробітництво:

 • ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України»;

 • Харківська медична академія післядипломної освіти;

 • Міжобласний медико-генетичний центр імені А.С. Масельского.

III. Публікації:

1. Статті:

 1. Богмат Л.Ф. Нейрогуморальные факторы в формировании систолической дисфункции миокарда у подростков с различными вариантами аритмий // Запорожский медицинский журнал. – 2010. - №5. – С. 79-81.

 2. Коренев Н.М., Богмат Л.Ф., Носова Е.М. Первичная артериальная гипертензия у подростков: распространенность, механизмы формирования, подходы к лечению // Український кардіологічний журнал. – 2010. – С. 57-64.

 3. Коренев Н.М., Богмат Л.Ф., Носова Е.М. Прогноз течения и профилактика формирования осложнений артериальной гипертензии у подростков // Український кардіологічний журнал. – 2010. – С. 119-120.

 4. Лебец И.С. Ревматические заболевания // в кн. Справочник участкового педиатра. – К.: ТОВ «Доктор-медиа». – 2009. – С. 117-133.

 5. Лебец И.С. Болезни крови // в кн. Справочник участкового педиатра. – К.: ТОВ «Доктор-медиа». – 2009. – С. 157-162.

 6. Лебец И.С., Летяго А.В. Патогенетическая значимость воспаления при остеоартрозе у подростков с инициальными стадиями заболевания // Український ревматологічний журнал. -2010. - № 1. – С. 50-54.

 7. Лебець І.С. Клініко-генеалогічна харакетристика остеоартрозу у підлітків // Збірник наукових праць. – Київ-Луганськ. – 2010. – Вип. 18. – С. 279-285.

 8. Лебець І.С., Летяго Г.В. Оцінка ефективності лікування підлітків, хворих на остеопороз колінних суглобів. – Таврический медико-биол. Вестник. – 2010, Т.13. - № 2. – С. 55-57.

 9. Куцевляк В.И., Гречанина Е.Я., Ярошенко Е.Г. Состояние твердых тканей зубов, внутренних органов и аминокислотного обмена у детей раннего возраста на фоне дисплазии соединительной ткани // Український стоматологічний альманах. - 2009. -№3. – С.37-40.

 10. Эхографические характеристики больных с наследственными заболеваниями поджелудочной железы / Гречанина Е.Я., Озерова Л.С., Здыбская Е.П., Гречанина Ю.Б., Васильева О.В. // Світ медицини та біології. – 2010. – № 2. – С. 43-48.

 11. Гречаніна О.Я. Дослідження впливу зовнішнього середовища у формуванні епігенетичних порушень на ранніх етапах онтогенезу людини / О. Я. Гречаніна, О. В. Бугайова, Т. Д. Алієва // Клініко-епідеміологічні аспекти боротьби та профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб серед дітей і дорослих : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: ХНМУ. – Х., 2010. – С. 176-178.

 12. Греченіна О.Я., Бугайова О.В., Лонич М.В. Ефективнисть використання сучасних методів діагностики остеопорозу при синдромі Шерешевського-Тернера // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Збірник наукових праць. – Вип. 19. – Київ-Луганськ. – С.71-81.

 13. Гречанина Е.Я., Гусар В.А. Распространенность полиморфизмов С667Т MTHFR и А66G MTRR генов системы фолатного цикла в популяции Восточной Украины // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Збірник наукових праць. – Вип. 19. – Київ-Луганськ. – С.91-98.

 14. Коренєв М.М., Богмат Л.Ф. Носова О.М. Ніконова В.В. Яковлева І.М. Стан серцево-судинної системи у дітей та підлітків, народжених від евакуйованих із зон радіоактивного забруднення батьків // Современная педиатрия. – 2010. – № 2. – С. 188–189

 15. Чернуский В.Г. Цитотоксические свойства цитокинов сенсибилизированных Т-лимфоцитов и их роль в патогенезе бронхиальной астмы у детей // Медицинские новости. – 2009. - № 12. – С. 69-71.

 16. Чернуский В.Г. Активные формы кислорода, перекисное окисление липидов и коррекция их нарушений комплексом антиоксидантов у детей, больных бронхиальной астмы // Медицина сьогодні і завтра. – 2009.- №. 3-4. – С. 81-85.

 17. Чернуский В.Г. Изменений показателей маркеров клеточного иммунитета у детей с различными формами бронхиальной астмы // Медицинские новости. – 2008. - №16. – С.83-86.

 18. Чернуский В.Г. Антицитокиновые свойства пентоксифиллина в комплексной терапии бронхиальной астмы у детей // Медицинские новости. – 2009. - №1. – С. 80-83.

 19. Чернуский В.Г. Иммунологические подходы к диагностике бронхиальной астмы у детей // Медицинская панорама. – 2009.- №12.- С.58-59.

 20. Чернуский В.Г., Говаленкова О.Л. Роль липидного спектра плазмы крови в изменении эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса у детей, больных бронхиальной астмы // Експериментальна та клінічна медицина. – 2010. - №1. – С. 146-149

2. Тези:

 1. Богмат Л.Ф. Прогрессирование хронической сердечной недостаточности у детей с патологией миокарда и пути профилактики // Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – Т.13. – С. 92.

 2. Коренев Н.М., Богмат Л.Ф., Носова Е.М. Особливості порушень ліпідного спектру крові та фактори формування дісліпопротеїдемій у підлітків із різними варіантами артеріальної гіпертензії // Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – Т.13. – С. 100.

 3. Лебець І.С. Критерії оцінки ефективності лікування остеоартрозу в підлітковому віці // Таврический медико-биол. Вестник. – 2010, Т.13. - № 2. – С. 102.

 4. Гречаніна О.Я. Дивовижні сенсорні здібності плода як основа для дополовогово виховання // Медичний університет. – 2010. - №1-2. – С. 4.

 5. Изучение ассоциации полиморфизмов генов фолатного цикла с наследственными формами экзокринной дисфункции поджелудочной железы / Гречанина Е.Я., Гречанина Ю.Б., Гусар В.А., Озерова Л.С., Васильева О.В. // Актуальные вопросы полиморбидной патологии в клинике внутренних болезней : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 20 мая 2010 г.). – С. 6-8.

 6. Гречанина Е.Я. Изучение связи повышенного уровня гомоцистеина с полиморфными вариантами С667Т MTHFR и А66G MTRR генов системы фолатного цикла в Харьковской популяции /Е.Я.Гречанина, В.А.Гусар, И.А.Волобуева // Актуальные вопросы полиморбидной патологии в клинике внутренних болезней : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 20 мая 2010 г.). – С. 8-10.

 7. Коренєв М.М. Ресурси Інтернет для фахівців, які займаються проблемами педіатрії, педіатричної гастроентерології // Педіатрична гастроентерологія і нутріціологія: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Х., 2010. – С. 58–60.

 8. Коренєв М.М. Динамика состояния здоровья детского населения Харьковской области за период 2003–2008 гг. // Клініко-епідеміологічні аспекти боротьби та профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб серед дітей і дорослих: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Х., 2010. – С. 44–46.

 9. Коренєв М.М. Проблемы оказания медицинской помощи детскому населению сельской местности семейным врачом // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Х., 2010. – С. 66–67.

 10. Носова О.М. Показники перекісного окислення ліпідів і білків та системи антиоксидантоного захисту підлітків із різними формами артеріального ніпертензії // Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – Т.13. – С. 108.

^ 3. Навчальні посібники: за перше півріччя 2010 року немає.

4. Методичні рекомендації:

1. Лебець І.С. Профілактика та лікування остеоартрозу в підлітків / Методичні рекомендації. – К, 2009. – 26 с.

2. Говаленкова О.Л., Чернуский В.Г., Летяго А.В. Оформление истории болезни по преподевтике педиатрии для студентов 3 курса. / Метод. пособие .- Харьков., 2010. – 24 с.

3. Говаленкова О.Л., Чернуский В.Г., Летяго А.В. Методические указания к курсовой работе по педиатрии для студентов медицинского факультета. – Харьков, 2010. - 18 с.

5. Монографії - Справочник участкового педиатра /Под ред. Н.М.Коренева Киев.: ТОВ «Доктор-Медиа», 2009.-362 с. (серія «Бібліотека «Здоров’я України»).

^ IV. Патенти і авторські свідоцтва:

1. Пат. Лисюк Г.М., Кучерук З.І., Тимчук С.М., Гречаніна О.Я. „Спосіб виробництва дієтичного безбілкового хліба” Пат. № 45175 Україна. Опубл. 26.10.2009. Бюл.№ 20.

2. Пат. Коренєв М.М., Богмат Л.Ф., Ніконова В.В., Носова О.М., Яковлева І.М., Савво І.Д. «Спосіб прогнозування первинної атеріальної гіпертензії підлітків» Пат №48319 Україна Опубл. 10.03.2010.Бюл.№5.

^ V. Участь у виставках, конференціях і т.п.:

1. «Проблемні питання ендокринології у віковому аспекті» - науково-практичсна конференція з міжнародною участю, 29-30.10.09 р.

2. Ювілейний X з’їзд ВУЛТ (Всеукраїнське лікарське товариство), м. Євпаторія, 24-27 вересня 2009р.

^ VI. Конференції, що організовані кафедрою

1. Актуальні питання сучасної медицини: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених», Харків, 24-26 березня 2010 р.

VII. Захист дисертацій – за перше півріччя 2010 року немає

VIII. Студентський гурток - 10 студентів.

^ IX. Наукові публікації студентів: за перше півріччя 2010 року немає.

X. Участь в студентських конференціях:

1. Штельмах Вікторія – ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з медичної генетики з міжнародною участю «Генетик-2010»), 21-23 квітня 2010 р.; керівник Федосєєва Н.П.

2. Рахимова О.А. Особенности проявлений системной красной волчанки у подростков // Актуальні питання сучасної медицини. Мат. Міжніародної наукової конференції студентів та молодих вчених, 2010. – С. 101


Завідувач кафедри педіатрії д.м.н., проф. Коренєв М.М.Похожие:

Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за друге півріччя 2010 року
Перелік тематик науково-дослідних робіт бюджетного та позабюджетного фінансування
Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані
Особливості викладання курсу „Медична генетика” англомовним студентам в умовах кредитно-модульної системи навчанння
Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconЗвіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані
Справочник врача "Справочник участкового педиатра"-К.: Ооо "Доктор-медиа", 2011. 514 с
Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconКалендарно–тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету на осінній семестр 2012-2013 навчального року (20 тижнів)
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconІмені В. Н. Каразіна «затверджено» харківський національний університет перший проректор
Розклад учбових занять на 4 курсі медичного факультету в осінньому семестрі 2012-2013 н р
Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «педіатрія» для студентів V курсу медичного факультету на осінній семестр 2012-2013 навчального року (20 тижнів)
Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та годування недоношених дітей
Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconВ. В. Александров 2012 р. Розклад учбових занять на 6 курсі медичного факультету в осінньому семестрі 2012-2013 н р
Розклад учбових занять на 6 курсі медичного факультету в осінньому семестрі 2012-2013 н р
Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconВ. В. Александров 2012 р. Розклад учбових занять на 4 курсі медичного факультету в осінньому семестрі 2012-2013 н р
Розклад учбових занять на 4 курсі медичного факультету в осінньому семестрі 2012-2013 н р
Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconВ. В. Александров 2012 р. Розклад учбових занять на 3 курсі медичного факультету в осінньому семестрі 2012-2013 н р
Розклад учбових занять на 3 курсі медичного факультету в осінньому семестрі 2012-2013 н р
Звіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року iconВикористання інформаційних технологій на уроках хімії
Київський Професійний Ліцей Транспорту Гавриленко Наталія Михайлівна Освіта: Ніжинський Державний Університет імені Миколи Гоголя...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов