Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання icon

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання
НазваниеМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання
страница1/7
Дата конвертации06.03.2013
Размер0.8 Mb.
ТипМетодичні вказівки
источник
  1   2   3   4   5   6   7
1. /Методлаб2.docМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет


Методичні вказівки

до лабораторних робіт з дисципліни

"Теоретичні основи електротехніки"

для студентів спеціальностей: 7.092206, 7.092204

всіх форм навчання

Частина 2


2006

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів спеціальностей: 7.092206, 7.092204 всіх форм навчання. Частина 2. /Укл.: В.Ф. Безотосний, В.В. Козлов, О.В. Набокова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 56 с.


Укладачі: В.В. Козлов, доцент, к.т.н.,

В.Ф. Безотосний, доцент, к.т.н.,

О.В. Набокова, ст. викладач


Рецензент: С.М. Тиховод, доцент, к.т.н.


Відповідальний за випуск: В.В. Козлов, доцент, к.т.н.


Затверджено

на засіданні кафедри ТЗЕ

Протокол №3 від 3.11.06


Затверджено

на засіданні навчально-методичної ради інженерно-фізичного інституту

Протокол №1 від 4.11.06

ЗМІСТ

Лабораторна робота №7 ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПРИ З'ЄДНАННІ ПРИЙМАЧІВ ЗА СХЕМОЮ "ЗІРКА"4

Лабораторна робота №8 ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПРИ З'ЄДНАННІ ПРИЙМАЧІВ ЗА СХЕМОЮ "ТРИКУТНИК"14

Лабораторна робота №9 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ НЕСИНУСОЇДНОГО СТРУМУ


23

Лабораторна робота №10 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ З КОТУШКОЮ ІНДУКТИВНОСТІ31

Лабораторна робота №11 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ З КОНДЕНСАТОРОМ


40

Лабораторна робота №12 КОТУШКА ІНДУКТИВНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ ЗМІННОГО СТРУМУ


47

ЛІТЕРАТУРА

55

Лабораторна робота №7

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПРИ З'ЄДНАННІ ПРИЙМАЧІВ ЗА СХЕМОЮ "ЗІРКА"

Мета роботи: дослідити трифазне коло при з'єднанні приймачів за схемою "зірка" з нейтральним проводом і без нього в різних режимах роботи, придбати навички аналізу трифазних кіл за допомогою векторних діаграм.

7.1 Короткі теоретичні відомості

7.1.1 Основні визначення

Існують два основних способи з'єднання обмоток генераторів, трансформаторів та приймачів у трифазних електричних колах: "зіркою" та "трикутником". Схема з'єднання генератора та приймачів "зіркою" наведено на рис. 7.1.Рисунок 7.1 - Схема з'єднання фаз генератора та приймачів "зіркою"

При з'єднанні "зіркою" кінці фазних обмоток генератора з'єднаються в одну спільну точку. Аналогічно з'єднаються приймачі. Спільні точки генератора та приймачів мають назву нейтральних. Провід, що з’єднує нейтральні точки генератора та навантаження, називається нейтральним. Інші проводи, що з'єднають генератор та приймачі, називаються лінійними.

Розрізняють два види з'єднання "зірка": "зірка" без нейтрального проводу, або трипровідна "зірка" та "зірка с нейтральним проводом, або чотирьохпровідна "зірка".

Напруги на затискачах обмоток окремих фаз генератора та навантаження називають фазними (відповідно фазні напруги генератора та фазні напруги на навантаженні). Напруга між нейтральними точками генератора та навантаження – напруга зміщення нейтралі. Напруги між лінійними проводами називають лінійними. Опори лінійних проводів у більшості випадків значно менші ніж опори приймачів, тому їх можна вважати близькими до нуля. З урахуванням цього відповідні лінійні напруги на затискачах генератора та навантаження дорівнюють одна одній.

Струм у нейтральному проводі називається нейтральним. Струми в окремих фазах обмоток генератора та навантаження мають назву фазних, а струми в лінійних проводах – лінійних. У випадку з'єднання "зіркою" лінійні струми дорівнюють фазним.

Загальноприйняті додатні напрямки струмів та напруг наведені на рис. 7.1.

7.1.2 Основні співвідношення

Трифазний генератор називається симетричним, якщо виконуються наступні умови: синусоїдні ЕРС мають однакові амплітуду та кутову частоту та відрізняються одна від одної за фазою на періоду

;

;

,

(7.1)

або у комплексному вигляді

; ; ,

(7.2)

де - діюче значення фазної ЕРС генератора.

Фазні напруги на затискачах генератора подібно до ЕРС також утворюють симетричну систему

; ; ,

(7.3)

Лінійні напруги на затискачах генератора, при з'єднанні його обмоток "зіркою", у відповідності з другим законом Кірхгофа дорівнюють геометричній різниці відповідних фазних напруг

;

;

,

(7.4)

де - лінійна напруга генератора.

Напруга між нейтральними точками навантаження та генератора називається напругою "зміщення нейтралі" .

Навантаження в трифазній системі може бути симетричним та несиметричним. Навантаження вважається симетричним, якщо комплексні опори окремих фаз приймачів дорівнюють один одному

,

(7.5)

тобто опори фаз приймачів дорівнюють один одному як за значенням, так і за характером. Як правило, трифазний приймач є симетричним навантаженням, а сукупність однофазних – несиметричним. Несиметрія також виникає при обривах та коротких замиканнях у фазах симетричних приймачів.

Комплекс діючого значення напруги "зміщення нейтралі"

,

(7.6)

де , , , - комплексні провідності фаз, - комплексна провідність нейтрального проводу (, якщо цей провід є у наявності й , якщо його немає).

За другим законом Кірхгофа комплекси фазних напруг на затискачах приймачів

; ; ,

(7.7)

Якщо фазні напруги на затискачах приймачів відрізняються одна від одної та від фазних напруг генератора, виникає так званий "перекіс фаз", що є недопустимим.

За законом Ома фазні (лінійні) струми

; ; ,

(7.8)

Згідно з першим законом Кірхгофа:

при наявності нейтрального проводу

;

(7.9)

при його відсутності(7.10)

7.1.3 Симетричний режим

Якщо електричне коло складається із симетричного генератора та симетричного навантаження, то воно працює у симетричному режимі. У цьому випадку

,

(7.11)

Тому напруги на фазах приймача дорівнюють відповідним напругам на генераторі (див. формули 7.7).

Фазні струми згідно із формулами (7.8) утворюють симетричну систему (тобто рівні за значеннями та зсунуті відносно один одного на кути та на однакові кути відносно відповідних фазних напруг ).

Векторна діаграма для випадку симетричного режиму наведена на рисунку 7.2.Рисунок 7.2 – Векторна діаграма у випадку симетричного режиму

Отже, геометрична сума фазних струмів та струм у нейтральному проводі

;

(7.12)

Тому для симетричних трифазних приймачів нейтральний провід не використовують.

Активна потужність у випадку симетричного режиму

;

(7.13)

7.1.4 Несиметричний режим при наявності нейтрального проводу

У випадку несиметричного навантаження (). При наявності нейтрального проводу, опором якого можна зневажати (), потенціали нейтральних точок генератора та споживача однакові та напруга зсуву нейтралі . При цьому як й у попередньому випадку напруги на фазах приймача дорівнюють відповідним напругам на генераторі (див. формули 7.7).

Несиметрія навантаження у цьому випадку обумовлює несиметричну систему фазних (лінійних) струмів та появу струму у нейтральному проводі .

Векторну діаграму для загального випадку несиметричного навантаження () наведено на рисунку 7.3.Рисунок 7.3 – Векторна діаграма у випадку несиметричного режиму при наявності нейтрального проводу

Обрив нейтрального проводу призведе до "перекосу" фаз, тому в нього запобіжники не встановлюють.

Активна потужність у випадку несиметричного режиму визначається як сума потужностей фаз

;

(7.14)
  1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Процеси І апарати харчових виробництв" для студентів 3 курсу для спеціальностей
Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси і апарати харчових виробництв
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 091704
Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 091704 “Технологія бродильних виробництв та виноробства”...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Харчова хімія» Варіант №1
Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Харчова хімія»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія зберігання і переробки зерна» Варіант 1
Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія зберігання і переробки зерна»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «технологія галузі» для студентів 3-курсу
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія галузі
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія консервування плодів та овочів»

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів»

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconВариант Функциональные ингредиенты и их роль в питании человека
Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія оздоровчих харчових продуктів»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconТехнологічне обладнання галузі
Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологічне обладнання галузі»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни \"Теоретичні основи електротехніки\" для студентів спеціальностей: 092206, 092204 всіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисциплін " Товарознавство (Харчові продукти)" для напряму підготовки
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов