Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані icon

Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані
НазваниеЗвіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані
Дата конвертации05.02.2013
Размер233.1 Kb.
ТипЗвіт
источникЗВІТ

з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р.


Збірники наукових праць

N

з/п

Факультет, науковий підрозділ

Назва

Вихідні дані

1

2

3

4

^ Навчальні посібники:

N

з/п


Факультет, науковий підрозділ

Назва


Автори

Вихідні дані

1

2

3

4

5

ПосібникиМедичний факультет, кафедра педіатрії

Справочник участкового педиатра

Под ред.

Коренева Н.М.

Справочник врача "Справочник участкового педиатра"-К.: ООО "Доктор-медиа", 2011.- 514 с.З них Навчальні посібники з грифом МОН України


Підручники:

N з/п

Факультет, науковий підрозділ

Назва


Автори

Вихідні дані

1

2

3

4

5

Підручники

З них Підручники з грифом МОН України


Ознаки по монографіям

Вказати, в рамках якої тематики виконана монографія

ф

Фундаментальна

Номер теми

п

Прикладна

Номер теми

р

В межах 1/3 робочого часу викладача
зф

Фундаментальна видана за кордоном

Номер теми

зп

Прикладна видана за кордоном

Номер теми

зр

В межах 1/3 робочого часу викладача видана за кордоном

Монографії

N з/п

Озна

ка

Факультет, науковий підрозділ

Номер теми

Назва

Автори

Вихідні дані

1

2

3

4

5

6

7


Статті :

N

з/п

Факультет, науковий підрозділ

Назва

Автори

Вихідні дані

1

2

3

4

5

СтаттіМедичний факультет, кафедра педіатрії

Нейрогуморальные факторы в формировании нарушений углеводного обмена у подростков с артериальной гипертензией

Коренев Н.М., Богмат Л.Ф., Носова Е.М.

Артериальная гипертензия. – 2011. - №3. – С. 105-111Медичний факультет, кафедра педіатрії

Нагальні проблеми охорони здоров'я підлітків в Україні

Коренєв М.М.

Журн. НАМН України.–2011.- №1. – С. 48-53Медичний факультет, кафедра педіатрії

Артеріальна гіпертензія у підлітків: фактори прогнозу перебігу

Коренев М.М., Богмат Л.Ф., Носова О.М.

Артериальная гипертензия. – 2011. - №1. – С. 100-105Медичний факультет, кафедра педіатрії

Динамика состояния здоровья детского населения Харьковской области за период 2005-2010 гг.

Коренев Н.М.,

Пересыпкина Т.В.,

Сидоренко Т.П.

Пробл.безперервної мед.освіти та науки. -2011. - №3. – С. 10-13Медичний факультет, кафедра педіатрії

Артериальная гипертензия у детей и подростков

Богмат Л.Ф,

Медична газета «Здоров'я України», 2011. - №1 (16). - С. 68-69Медичний факультет, кафедра педіатрії

Морфофункциональные особенности правого желудочка у детей с патологией миокарда

Богмат Л.Ф.

Головко Т.А.

Здоровье ребенка, 2011, -№.5.- С.21-25Медичний факультет, кафедра педіатрії

Артериальная гипертензия у детей и подростков

Коренев Н.М.

Богмат Л.Ф

Избранные лек-ции по педиатрии / Под редакцией А.С.Сенаторовой

Харьков , -2011,- С.246-258Медичний факультет, кафедра педіатрії

Нейрогуморальна регуляція ендотеліальної функції у підлітків із патологією міокарда

Богмат Л.Ф.

Рак Л.И.

Введенская Т.С.


Український ра-діологічний жур-нал,-2011, том XIX, -№ 3,-С.268-270Медичний факультет, кафедра педіатрії

Вплив патогенетичної та кардіометабо-лічної терапії на морфофункціональні показники серця у дітей із субклінічною серцевою недостатністю

Богмат Л.Ф.,

Рак Л.І.,

Головко Т.А.


Педіатрія, аку-шерство та гінко-логія, - 2011.-№4.-С.25-26.Медичний факультет, кафедра педіатрії

Вариабельность сердечного ритма у детей с различным уровнем функционирования правого желудочка сердца

Богмат Л.Ф.,

Голово Т.А.,

Ахназарянц Э.Л.

Здоровье ребенка.-2011.-№6.-С.69-73Медичний факультет, кафедра педіатрії

Особенности состояния здоровья и иммунологического гомеостаза у детей, родители которых проживали в зонах радиационного загрязнения в детском и подростковом возрасте

Кашина-Ярмак В.Л.

Медико-биологи-ческие проблемы жизнедеятельности.-2011.-№1. – С. 42-47Медичний факультет, кафедра педіатрії

Особливості формування здоров’я дітей із сімей батьків, які зазнали радіаційного опромінення в різному віці

Коренєв М.М., Кашина-Ярмак В.Л.

Педіатрія, аку-шерство та гінко-логія, - 2011.-№4.-С.75-76.Медичний факультет, кафедра педіатрії

Ревматические заболевания

Лебец И.С

Справочник участкового педиатра.-Киев, 2011.- С.124-136Медичний факультет, кафедра педіатрії

Васкулиты

Лебец И.С

Справочник участкового педиатра.-Киев, 2011.- С.137-139Медичний факультет, кафедра педіатрії

Болезни крови

Лебец И.С

Справочник участкового педиатра.-Киев, 2011.- С.166-170Медичний факультет, кафедра педіатрії

Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей

Богмат Л.Ф.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.102-123Медичний факультет, кафедра педіатрії

Заболевания мочевыделительной системы

Богмат Л.Ф.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.140-150Медичний факультет, кафедра педіатрії

Периоды детского возраста

Носова Е.М.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.23-25Медичний факультет, кафедра педіатрії

Рациональное вскармливание и питание ребенка в возрасте до 3-х лет

Носова Е.М.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.44-54Медичний факультет, кафедра педіатрії

Инфекционные заболевания

Носова Е.М.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.218-251Медичний факультет, кафедра педіатрії

Комплексная оценка состояния здоровья

Носова Е.М.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.285Медичний факультет, кафедра педіатрії

Медицинские группы при занятиях физической культурой

Носова Е.М.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.285-288Медичний факультет, кафедра педіатрії

Лечебные столы

Носова Е.М.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.289-296Медичний факультет, кафедра педіатрії

Календарь профилактических прививок

Носова Е.М.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.297-308Медичний факультет, кафедра педіатрії

Анатомо-физиологические особенности органов и систем

Кашина В.Л.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.32-41Медичний факультет, кафедра педіатрії

Заболевания детей раннего возраста

Кашина В.Л.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.72-81Медичний факультет, кафедра педіатрії

Аномалии конституции

Кашина В.Л.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.82-86Медичний факультет, кафедра педіатрії

Фенилкетонурия

Кашина В.Л.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.87Медичний факультет, кафедра педіатрії

Тимомегалия

Кашина В.Л.

Справочник участкового педиатра.-Киев,

2011.- С.90Медичний факультет, кафедра педіатрії

Иммунокоррегирующий эффект циклоферона в комплексной терапии бронхиальной астмы у детей

Чернуский В.Г., Говаленкова О.Л.

Експериментальна і клінічна медицина.- №2. – 2011. – С. 113-121.Медичний факультет, кафедра педіатрії

Анализ синтропных генов бронхиальной астмы, атопического дерматита и псориаза

Гречанина Е.Я., Безродная А.И

Вісник проблем біології і медицини. - 2011.- Вип. 3. – Т. 3(89).- С.15-18.Медичний факультет, кафедра педіатрії

Иммуногенетические характеристики бронхиальной астмы

Гречанина Е.Я., Безродная А.И

Астма та алергія. - 2011.- № 3. - С.23-26.

З них Статті у зарубіжних виданняхЗ них Статті в виданнях, що мають імпакт-фактор
Тези

N

з/п

Факультет, науковий підрозділ

Назва

Автори

Вихідні дані

1

2

3

4

5

ТезиМедичний факультет, кафедра педіатрії

До питання імунорезистентності у підлітків із сімей батьків, опромінених в дитячому віці внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кашина В.Л.

Педіатрія, акушерство та гінеко-логія. – 2011. - №4. – С. 107Медичний факультет, кафедра педіатрії

Иммунореактивность и здоровье детей, чьи родители в детстве проживали в зонах радиационного загрязнения

Кашина В.Л.

Фундаментальні проблеми внут-рішньої медицини: матеріали VI південноукраїнської наук.-практ. Конф. –Одеса,2011.–С.109Медичний факультет, кафедра педіатрії

Прогноз стану здоров'я дітей, які народилися в сім’ях опромінених батьків

Кашина В.Л.

Microcad-2011: праці міжнар.наук.-практ.конф., Х.,2011. – Т.3.-С.92Медичний факультет, кафедра педіатрії

Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків в Україні

Коренєв М.М., Богмат Л.Ф.

Артеріальна гіпертензія у підлітків: проблеми та перспективи: зб.доп.наук.симп. 23 бер.2011 р. – Х., 2011. – С. 5-10Медичний факультет, кафедра педіатрії

Характеристика стану та толерантності до фізичного навантаження серцево-судинної системи у дітей із сімей ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Коренєв М.М.

//Актуальні пробле-ми педіатрії: мате-ріали VII конгр. ьпедіатрів України (11-13 жовтня 2011р., Київ) // Педіатрія, акушер-ство та гінекологія. – 2011. - №4. – С. 75Медичний факультет, кафедра педіатрії

Функціональна диспепсія у підлітків з позицій римських критеріїв ІІІ (2006)

Коренєв М.М., Крамарчук Л.В.,

Кущ Є.Г.

//Актуальні пробле-ми педіатрії: мате-ріали VII конгр. педіатрів України (11-13 жовтня 2011р., Київ) // Педіатрія, акушер-ство та гінекологія. –2011.- №4.–С.76-77Медичний факультет, кафедра педіатрії

Терапія початкових стадій СН у дітей і підлітків із патологією міокарда

Богмат Л.Ф.

Рак Л.І.

Ахназарянц Є.Л.


Матеріали XII конг-ресу кардіологів України (21-23 вересня 2011 року, м.Київ), -С.207Медичний факультет, кафедра педіатрії

Фактори формування систолічної дисфункції міокарда у дітей із різними варіантами аритмій

Богмат Л.Ф.

Михальчук О.Я.,

Рак Л.І.

Матеріали XII конг-ресу кардіологів України (21-23 вересня 2011 року, м.Київ), -С.207Медичний факультет, кафедра педіатрії

Нейрогуморальні фактори формування порушень вуглеводного та ліпідного обміну у юнаків із артеріальною гіпертензією

Коренєв М.М.,

Богмат Л.Ф.,

Носова О.М.

Материалы Х юби-лейной всеукраинс-кой научно-практи-ческой конферен-ции «Актуальні питання дитячої кардіоревматології», г. Евпатория, 14-15 апреля 2011г.- С.158


Влияние гиперкинезии на организм подростков

Говаленкова О.Л.,

Летяго А.В., Чернуский В.Г.

Матеріали науково-практичної конференції «Якість життя як критерій оцінки здоровя дітей і підлітків». – Х., 2011. – С. 36-38


Участь мікроциркуляторних розладів у механізмах формування деструктивних процесів при остеоартрозі у підлітків

Лебець І.С., Летяго Г.В.

Матеріали науково-практичної конференції «Якість життя як критерій оцінки здоровя дітей і підлітків». – Х., 2011. – С. 89-91

^ З них Тези у зарубіжних виданняхМедичний факультет, кафедра педіатрії

Иммунологические и гемодинамические показатели здоровья подростков с дисплазией соединительной ткани, родители которых в детстве подверглись радиационному облучению вследствие аварии на ЧАЭС

Кашина В.Л.

Экология: образова-ние, наука, промы-шленность и здоро-вье: материалы 4 Междунар.научн-практ. конф. – Белгород, 2011. – С. 304-306Медичний факультет, кафедра педіатрії

Genetic and epidemiological characteristics atopical diseases at the Kharkov population

Bezrodnaya A.I.

7th ISABS Conferen-ce in Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine. - Bol, Island of Brac, Croatia, 2011.-P. 169.Медичний факультет, кафедра педіатрії

Феномен фенотипической синтропии при некоторых аллергических заболеваниях

Гречанина Е.Я., Безродная А.И.

Клінічна генетика. - 2011.- Вип. 1-2. - С. 197.Медичний факультет, кафедра педіатрії

Корреляция между родителями и потомками по возрасту манифестации бронхиальной астмы

Безродная А.И.

Клінічна генетика. - 2011.- Вип. 1-2. - С. 191.Медичний факультет, кафедра педіатрії

Анализ различных форм псориаза у детей

Безродная А.И.

Клінічна генетика. - 2011.- Вип. 1-2. - С.191-192.

Захист дисертацій працівниками університету

N

з/п

Факультет, науковий підрозділ

Захист кандидатських

дисертацій

Захист докторських

дисертацій

Прізвище

Прізвище

В університеті

В інших радах

В університеті

В інших радах

1

2

3

4

5

6^ Конференції, організовані підрозділами університету (м - Міжнародні, у - Українського рівня)

N

з/п

м/у

Факультет, науковий підрозділ

Назва заходу

Термін проведе

ння

1
2

3

4у

Медичний факультет, кафедра педіатрії

Якість життя як критерій цінки здоров′я дітей і підлітків

16-17 листопада 2011 р


Конференції за кордоном, в яких університет брав участь

N

з/п
Факультет, науковий підрозділ

Назва заходу

Термін проведе

ння

1
2

3

4


Медичний факультет, кафедра педіатрії

7th ISABS Conference in Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine

Bol, Island of Brac, Croatia, june 20-24, 2011Виставки, організовані підрозділами університету


N

з/п

Факультет, науковий підрозділ

Назва заходу


Місце проведення

Термін проведення

1

2

3

4

5
Виставки, в яких університет брав участьN

з/п

Факультет, науковий підрозділ

Назва заходу


Місце проведення

Термін проведення

1

2

3

4

5Медичний факультет, кафедра gедіатрії

Международный медицинский форум ВУ «КиевЭкспоПлаза»

Київ

27-30 вересня 2011р.
Патенти (п), заявки (з), позитивні рішення (пр)

N

з/п

Ознака

П/З/ПР

Факультет, науковий підрозділ

Назва

Автори

Власник

Вихідні дані

1

2

3

4

5

6

7^

І Н Ф О Р М А Ц І Я


про участь та членство навчального закладу у міжнародних освітніх організаціях, програмах, фондах за .... рік


^ Напрямок співпраці

ПартнерНазва проекту, програми

Термін


виконання

Обсяги фінансування (якою стороною)

Виконавці

з обох

сторін

Очікувані результати

та

їх впровадження

1

2

3

4

5

6

7

З Р А З О К Д Л Я З А П О В Н Е Н Н Я Т А Б Л И Ц І

  1. ^ Моніторинг навколиш-нього середовища

  • ФТІНТ НАН України

ім. Б.І. Вєркіна

Проект НТЦУ № 3268

Розробка нових сенсорів для моніторингу газових середовищ

2005-2008

209 000 EURO

Кравченко А.Ф.

кафедра теоретичної хімії, хімічний факультет

Іванов І.П. ФТІНТ НАНУ

Створення нових високотехнологічних сенсорів для контролю різноманітних газів, які не мають аналогів у сучасній практиці.Похожие:

Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані
Особливості викладання курсу „Медична генетика” англомовним студентам в умовах кредитно-модульної системи навчанння
Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за друге півріччя 2010 року
Перелік тематик науково-дослідних робіт бюджетного та позабюджетного фінансування
Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за перше півріччя 2010 року
Перелік тематик науково-дослідних робіт бюджетного та позабюджетного фінансування
Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconСписок наукових та навчально-методичних праць морозова геннадія Володимировича
Инженерный метод определения напряженно-деформированного состояния цилиндрического корпуса вертикального резервуара при неравномерных...
Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconНазва районної держав
Список посадових осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції у райдержадміністраціях...
Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconАтестаційний лист групи №11-1 за І півріччя 2011-2012 н р

Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської районної державної адміністрації запорізької області на 2011-2012 навчальний рік
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2010-2011 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2011-2012 навчальний...
Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconКалендарно–тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету на осінній семестр 2012-2013 навчального року (20 тижнів)
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconПлан роботи Спілки фахівців з бждл на 2013рік
Організація співпраці з фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Обговорення плану сумісної роботи
Звіт з наукової роботи співробітників кафедри педіатрії за друге півріччя 2011 р. Збірники наукових праць n з/п Факультет, науковий підрозділ Назва Вихідні дані iconІнформація про кожного з авторів Прізвище Ім’я По батькові Місце роботи/навчання Посада
Напрямок роботи конференції (вкажіть, будь ласка, який із перелічених у списку Ви обрали)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы