Зага д прика з icon

Зага д прика з
НазваниеЗага д прика з
страница3/4
Дата конвертации17.07.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4
^
Ацэнка кантрольнага дыктанта


Бал
Колькасць памылак

1

Больш, чым на 2 балы

2

0/9*,1/8, 1/9, 2/7, 2/8, 3/6, 3/7, 4/5, 4/6, 5/4, 5/5, 6/3, 6/4, 7/2, 8/1, 8/2, 9/0, 9/1, 10/0

3

0/7, 0/8, 1/6, 1/7, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 4/3, 4/4, 5/2, 5/3, 6/0, 6/1, 6/2, 7/0, 7/1, 8/0

4

0/6, 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 5/0, 5/1

5

0/5, 1/4, 2/3, 3/2, 4/0, 4/1

6

0/4, 1/3, 2/2, 3/0, 3/1

7

0/3, 1/2, 2/0, 2/1

8

2 нягрубыя, 0/2, 1/0, 1/1

9

0/1 ці 1 нягрубая арфаграфічная памылка

10

0/0, дапускаюцца 1-2 выпраўленні на месцы нягрубых памылак

Заўвага:

*у лічніку – колькасць арфаграфічных памылак, у назоўніку – пунктуацыйных.

^ Кантрольны дыктант з граматычным заданнем складаецца з дыктанта і граматычнага задання (не больш за 3 заданні). У якасці граматычных выкарыстоўваюцца фанетычныя, марфалагічныя, сінтаксічныя, лексічныя г.д. заданні.

За кантрольны дыктант з граматычным заданнем выстаўляецца дзве адзнакі: адна – за дыктант, другая – за граматычнае заданне. Абедзве адзнакі выстаўляюцца па беларускай мове ў адну графу класнага журнала: 8/7.

^ Ацэнка граматычнага задання


Бал

Колькасць памылак

1

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 8 памылак, ці

выкананы 2 заданні, дапушчаны 5 памылак, ці

выканана 1 заданне, дапушчаны 2 памылкі

2

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 7 памылак, ці

Выкананы 2 заданні, дапушчаны 4 памылкі, ці

Выканана 1 заданне, дапушчаны 1 памылкі

3

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 6 памылак, ці

выкананы 2 заданні, дапушчаны 3 памылкі, ці

выканана 1 заданне без памылак

4

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 5 памылак, ці

выкананы 2 заданні, дапушчаны 2 памылкі

5

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 4 памылкі, ці

выкананы 2 заданні, дапушчана 1 памылка

6

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 3 памылкі, ці

выкананы 2 заданні без памылак

7

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 2 памылкі

8

Выкананы ўсе заданні, дапушчана 1 памылка

9

Выкананы ўсе заданні без памылак, дапушчаны 1-3 выпраўленні

10

Выкананы ўсе заданні без памылак і выпраўленняў

Заўвага:

арфаграфічныя памылкі, дапушчаныя ў граматычным заданні, улічваюцца ў колькасць памылак за дыктант;

аб’ём тэксту кантрольнага дыктанта з граматычным заданнем скарачаецца на 10 слоў.

^ Кантрольны слоўнікавы дыктант праводзіцца з мэтай праверкі засваення правапісу вывучаных слоў з арфаграмамі, якія не правяраюцца.


Ацэнка кантрольнага слоўнікавага дыктанта


Бал

Колькасць памылак

1

8 і больш памылак

2

7 памылак

3

6 памылак

4

5 памылак

5

4 памылкі

6

3 памылкі

7

2 памылкі

8

1 памылка

9

0 памылак, 1-2 выпраўленні на месцы нягрубых памылак

10

0 памылак, без выпраўленняў


^ Кантрольная работа па тэме (тэматычны кантроль) – спосаб праверкі ведаў, уменняў і навыкаў вучняў па вывучанай граматычнай тэме. Яна можа праводзіцца ў форме тэматычнай кантрольнай работы ці ў форме тэматычнага тэсту.

^ Тэматычная кантрольная работа павінна ўтрымліваць 5 заданняў, якія ў поўнай меры ахопліваюць асноўны змест канкрэтнай вывучанай тэмы.

Тэматычны тэст па вывучанай граматычнай тэме павінен уключаць 5 тэставых заданняў, якія адпавядаюць пяці ўзроўням засваення вучэбнага матэрыялу.

На выкананне кантрольнай работы па тэме (тэматычны кантроль) адводзіцца 15-20 мінут урока.


^ Ацэнка тэматычнай кантрольнай работы

Бал

Аб’ём і правільнасць выканання задання

Выкананы

ўсе заданні і дапушчана:

Выкананы

4 заданні і дапушчана:

Выкананы

3 заданні і дапушчана:

Выкананы

2 заданні і дапушчана:

Выканана

1 заданне і дапушчана:

1

Больш за

8 памылак

Больш за

6 памылак

Больш за

5 памылак

Больш за

4 памылкі

Больш за

3 памылкі

2

8 памылак

6 памылак

4-5 памылак

3-4 памылкі

2 памылкі

3

7 памылак

5 памылак

3 памылкі

2 памылкі

1 памылка

4

6 памылак

4 памылкі

2 памылкі

1 памылка

Без памылак

5

5 памылак

3 памылкі

1 памылка

Без памылак6

4 памылкі

2 памылкі

Без памылак

7

3 памылкі

1 памылка8

2 памылкі

Без памылак9

1 памылка

10

Без памылак


^ Ацэнка тэматычнага тэсту

Тэматычны тэст ацэньваецца па шкалах ацэнкі тэсту (шкалы 1, 2).


Шкалы ацэнкі тэматычнага тэсту


Шкала 1


Шкала 2

^ Нумар

задання

Максімальная колькасць балаў за выкананне задання
Колькасць балаў, атрыманых вучнямі

Адзнака па дзесяцібальнай шкале ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў

1

2
1

1

2

4
2

2

3

6
3–5

3

4

8
6–8

4

5

10
9-11

5
Сумарны максімальны бал за выкананне ўсіх заданняў – 30
12-14

6


15-18

7


19-23

8


24-28

9


29-30

10


Кожнае заданне тэматычнага тэсту ацэньваецца па шкале 1. Усе балы падсумоўваюцца. Сумарная колькасць балаў пераводзіцца па шкале 2 ў адзнаку па дзесяцібальнай сістэме.

Калі заданне выканана часткова, то доля правільна выкананага задання вылічваецца ў адносінах да максімальнай колькасці балаў дадзенага задання. Усе балы падсумоўваюцца. У выпадку атрымання няцэлага ліку робіцца яго акругленне ва ўстаноўленым парадку. Сумарны бал пераводзіцца па шкале 2 ў адзнаку па дзесяцібальнай сістэме.


^ Ацэнка маўленча-камунікатыўных уменняў і навыкаў

Узровень валодання маўленча-камунікатыўнымі уменнямі і навыкамі праяўляецца ў вучэбнай дзейнасці вучняў па ўзнаўленні аўтарскіх тэкстаў і стварэнні ўласных выказванняў на вызначаную тэму, па серыі малюнкаў. Вынікам дадзенай дзейнасці з’яўляюцца рознага віду пераказы і сачыненні.

^ Ацэньванне пераказаў і сачыненняў

Пераказы і сачыненні ў пачатковай школе носяць навучальны характар. Іх ацэньванне праводзіцца з улікам двух параметраў: а) змест, б) граматнасць.

Змест пераказаў і сачыненняў ацэньваецца з улікам наступных крытэрыяў:

адпаведнасць тэме і галоўнай думцы;

паўната раскрыцця тэмы;

лагічнасць і паслядоўнасць выкладу фактычнага матэрыялу;

наяўнасць ці адсутнасць маўленчых памылак.

^ Зместавымі (тэкставымі) памылкамі лічацца:

неадпаведнасць зместу тэксту абазначанай у загалоўку тэме;

нераскрыццё галоўнай думкі;

парушэнне лагічнасці, паслядоўнасці развіцця думкі ў тэксце;

наяўнасць маўленчых памылак.

Маўленчыя памылкігэта памылкі, звязаныя з парушэннем патрабаванняў якасці маўлення, яго дакладнасці, чысціні, разнастайнасці, дарэчнасці.

Маўленчымі памылкамі лічацца:

неабгрунтаваны паўтор аднаго і таго ж слова (^ Кацяня сядзела на дрэве. Кацяня жаласна мяўкала. Кацяня не магло злезці з дрэва);

неабгрунтаванае ўжыванне побач аднакарэнных слоў (У лесе ляснік знайшоў рэдкую кветку);

ужыванне слова ў недакладным значэнні (паважны чалавек замест паважаны чалавек);

ужыванне дыялектных і прастамоўных слоў (транвай замест трамвай; лабалаторыя замест лабараторыя);

парушэнне агульнапрынятай злучальнасці слоў (хварэць грыпам замест хварэць на грып);

няправільнае ўтварэнне і ўжыванне форм склонаў, спражэння (у кніге замест у кнізе, бярэць замест бярэ);

памылкі ў словаўтварэнні (куст ружы змерзнул замест змерз);

парушэнне межаў сказа (У двары дзеці гулялі ў снежкі. І каталіся на санках).

Кожная маўленчая памылка лічыцца за палову памылкі. Пры вывядзенні бала няцотная колькасць маўленчых памылак акругляецца на карысць вучня.

Колькасць зместавых і маўленчых памылак улічваецца сумарна пры выстаўленні адзнакі за змест пераказу ці сачынення.

Граматнасць пераказаў і сачыненняў ацэньваецца з улікам наяўнасці ці адсутнасці арфаграфічных і пунктуацыйных памылак. Усе арфаграфічныя і пунктуацыйныя памылкі выпраўляюцца.

Колькасць арфаграфічных і пунктуацыйных памылак падсумоўваецца пры выстаўленні адзнакі за граматнасць.

За пераказы і сачыненні выстаўляюцца дзве адзнакі: 9/8 (9 – за змест, 8 – за граматнасць).


^ Ацэнка пераказу і сачынення


Бал

Змест

Памылкі

Змястоўныя і маўленчыя

Арфаграфічныя і пунктуацыйныя

1

1. Тэкст не завершаны. Тэма і асноўная думка не раскрыты.

Памылак больш, чым на 2 балы

Памылак больш, чым на 2 балы

2

1. Тэкст напісаны, але тэма і асноўная думка не раскрыты.

3/3*, 3/4, 3/5

8/0**, 8/1, 7/2, 7/3, 6/4, 5/5, 4/6, 3/7

3

1. Тэма раскрыта часткова, асноўная думка не прасочваецца.

3/0, 3/1,3/2

7/0, 7/1, 6/2, 6/3, 5/4, 4/5, 3/6, 2/7

4

1. Тэма і асноўная думка раскрыты часткова.

2/3, 2/4, 2/5

6/0, 6/1, 5/2, 5/3, 4/4, 3/5, 2/6

5

1. Тэма і асноўная думка ў цэлым раскрыты.

2/0, 2/1, 2/2

5/0, 5/1, 4/2, 4/3, 3/4, 2/5, 1/6

6

1. Тэма і асноўная думка ў цэлым раскрыты.

½, 1/3, 1/4

4/0, 4/1, 3/2, 3/3, 2/4, 1/5, 0/6

7

1. Тэма і асноўная думка раскрыты.

0/4, 1/0, 1/1

0/5***

3/0, 3/1, 2/2, 2/3, 0/5, 1/4

8

1. Тэма і асноўная думка раскрыты поўнасцю.

0/3

0/4***

2/0, 2/1, 1/2, 1/3, 0/4

9

1. Тэма і асноўная думка раскрыты поўнасцю.

0/1, 0/2

0/3***

1/0, 1/1, 0/1, 0/2, 0/3

10

1. Тэма і асноўная думка раскрыты поўнасцю.

0/0

0/1***, 0/2***

0/0,1 нягрубая

Заўвага:

*у лічніку – колькасць памылак зместу, у назоўніку – колькасць маўленчых памылак;

**у лічніку – колькасць арфаграфічных памылак, у назоўніку – пунктуацыйных;

***для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання;

пры наяўнасці ў рабоце 1-3 выпраўленняў на месцы нягрубых памылак – адзнака не зніжаецца; 4-7 выпраўленняў – адзнака зніжаецца на 1 бал; больш за 7 выпраўленняў – на 2 балы»;

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Оценка результатов учебной деятельности на I ступени общего среднего образования по учебному предмету «Математика».

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены требованиями учебной программы к уровню подготовки учащихся по учебному предмету «Математика».

^ Поурочный контроль осуществляется в устной и письменной формах или в их сочетании посредством проведения опроса (индивидуального, группового, фронтального) с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, математических диктантов, самостоятельных работ и других методов и средств контроля, которые определяются педагогом с учётом возрастных особенностей учащихся в целях получения объективной информации о качестве учебно-познавательной деятельности учащихся и их учебных достижениях.

^ Тематический контроль осуществляется посредством проведения самостоятельных и контрольных работ, а также других методов и средств контроля.


Показатели оценки выполнения устных и практических заданий


Балл

Показатели оценки

1

Узнаёт отдельные математические объекты (геометрические фигуры, выражения) при предъявлении их в готовом виде.

2

Различает и выделяет отдельные математические объекты при предъявлении их в готовом виде.

3

Распознаёт и воспроизводит часть учебного материала по памяти.

Выполняет простейшие практические задания по образцу в одно-два действия.

4

Воспроизводит большую часть учебного материала по памяти.

Выполняет простейшие практические задания по образцу с частичной помощью учителя, не умеет объяснить свои действия.

5

Воспроизводит осознанно значительную часть учебного материала.

Выполняет простые учебные задания по образцу, умеет объяснить свои действия с опорой на схемы и таблицы.

6

Воспроизводит осознанно учебный материал.

Выполняет учебные задания по образцу, умеет объяснить свои действия без опоры на схемы и таблицы.

7

Владеет учебным материалом в стандартной ситуации.

Выполняет учебные задания по известным ему алгоритмам, умеет объяснять и обосновывать способы выполнения практических действий.

8

Владеет и оперирует учебным материалом в стандартной ситуации.

Решает учебные задачи, требующие выполнения нескольких мыслительных операций, умеет быстро исправить свои ошибки и их обосновать.

9

Уверенно владеет и оперирует учебным материалом в частично изменённой ситуации (выполняет учебные задания различными способами), умело пользуется математической терминологией.

Решает учебные задания различной степени сложности, допускает единичные недочёты, которые устраняет самостоятельно.

10

Свободно оперирует учебным материалом.

Свободно выполняет практические задания различной степени сложности в рамках учебной программы и аргументированно объясняет свои действия. Применяет знания и умения в новой ситуации (умеет самостоятельно сконструировать новые способы решения одной и той же задачи, умеет быстро выбрать нужный способ деятельности).


При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных.

К существенным ошибкам относятся:

неправильное выполнение арифметических действий;

неверно найденное значение числового выражения;

нарушение порядка выполнения действий;

неправильная постановка знаков «>», «<» или «=» при сравнении чисел, числовых выражений и величин;

неверный ход решения задачи;

неправильное составление уравнений;

нарушение алгоритма решения уравнения;

неправильное построение геометрических фигур;

грубое отклонение от заданных параметров при построении геометрических фигур;

неверный перевод одних единиц измерения величин в другие;

неправильный ответ или его отсутствие в математическом диктанте.

К несущественным ошибкам относятся:

замена данных в задании (цифры, числа, знака) при условии правильного выполнения задания с изменёнными данными;

отсутствие наименований в оформлении задачи;

отсутствие ответа или неверно записанный результат при правильном решении.

Каждая несущественная ошибка считается за пол-ошибки. При выведении балла нечётное количество несущественных ошибок округляется в пользу ученика.

Два исправления на месте существенных ошибок приравнивается к 1 несущественной ошибке.

При наличии в письменных работах (обучающих и контрольных) 1-2 исправлений на месте несущественных ошибок отметка не снижается; 3-7 исправлений – отметка снижается на 1 балл, более 7 – на 2 балла.

Орфографические ошибки во всех видах работ исправляются, но не учитываются при выставлении отметки. Не учитываются также исправления в словах.

1   2   3   4Похожие:

Зага д прика з iconНовый год- самый любимый праздник почти во всем мире. Его любят все: и дети, и взрослые. Новый год- это новые планы, новые надежды. Все зага­дывают желания и ждут их исполнения
Новый год— самый любимый праздник почти во всем мире. Его любят все: и дети, и взрослые. Новый год— это новые планы, новые надежды....
Зага д прика з iconПрика з «24» марта 2010 г
О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений
Зага д прика з iconПрика з
Об утверждении плана подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2013 году
Зага д прика з iconПрика з 2011г. №
В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с фгос нового поколения
Зага д прика з iconПрика з
В целях организации качественной подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском края в 2013 году п р и...
Зага д прика з iconПрика з
Утвердить Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям согласно приложению...
Зага д прика з iconПрика з 20 декабря 2010 г. №850-А
Об утверждении инструкции по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных...
Зага д прика з iconМинистерство образования и науки российской федерации (Минобрнауки России) прика з
О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений
Зага д прика з iconПрика з 14 марта 2010 г. №169
В соответствии с законодательными и нормативными правовыми документами, регулирующими проведение государственной (итоговой) аттестации...
Зага д прика з iconПрика з 08 февраля 2010 г. №102
О назначении регионального координатора и утверждении координаторов по направлениям и муниципальных координаторов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы